Værdiimplementering

Vi har siden 1991 år skabt sammenhæng mellem værdier og kulturer…

Lad os få en dialog om hvorledes du hurtigt og effektivt får defineret værdier og implementeret dem i organisationen.

Vi gør teoretiske værdier aktions- og handlingsorienteret på en konstruktiv og positiv måde, der på den ene side tager hensyn til organisationen/virksomheden og på samme tidspunkt har fokus på de mange forskellige kulturer vi møder i dagligdagen i afdelingen eller på ”holdet”.

Få forslag og pris på:

  • En værdi- og kulturdag
  • Opsamling på værdisæt
  • Definering og implementering af værdier
  • Fastholdelse og udvikling af kultur og værdier

Uden kultur og værdier ”findes du slet ikke”
Gennem de sidste 15-20 år har vi talt om og anvendt værdibaseret ledelse som værktøj for ledere og medarbejdere i vore offentlige og private virksomheder. Det har der været god fornuft i og det har skabt resultater. Der eksisterer ikke en enkelt autoriseret definition af begrebet kultur, hvilket ikke nødvendigvis handler om, at der hersker ren anarki på området.

Kontakt os for nærmere information…