Interim

Specialister/ledere på lynvisit

Interim Management er for alvor ved at vinde fodfæste i Danmark. Virksomhederne og organisationer har fået øje på gevinsterne ved at hyre en leder eller specialist midlertidigt.

Drastiske og store forandringer i markedsvilkårene og krav om hurtige resultater har skabt helt nye specialist og ledelsesbehov, som ikke hurtig nok kan tilgodeses af eksisterende muligheder. Svaret hedder oftere og oftere Interim Management eller specialister i midlertidige ansættelser, som for alvor er ved at slå igennem i Danmark. Top- og mellemledere, samt specialister ansættes på freelancekontrakt for en afmålt periode – typisk mellem to måneder og op til to år – for at styre sikkert mod nye mål.

Det er blevet helt legalt, at man som privat eller offentlig virksomhed vælger en specialist eller leder på tid, når man står over for en turn-around, en fusion eller et generationsskifte, skal introducere nye produkter på markedet, eller hvor man har behov for en rekonstruktion af forretningsgrundlaget. Eller man har bare har fået et ”specialisthul” der skal stoppes

2. Danmark er på vej

Hvis vi i Danmark udvikler os på dette område, som både Holland, England og Tyskland har gjort det, bliver interim også et helt naturligt valg i Danmark.  I England regner man med, at over 40.000 arbejder som interim ledere, hvor til så skal regnes den endnu større skare af specialister. I Danmark har man ikke specifikke tal for, hvor mange der arbejder som Interim ledere, men tallet har for længst overskredet de 10.000, foruden den store del af specialister i form af HR, IT, sælgere, konsulenter eller ingeniører, der med baggrund i deres specialer også skal medregnes i denne gruppe.

I udlandet er Interim ikke længere noget man kun taler om, således forsker man i Holland og skriver bøger om emnet, og uddannelsesinstitutionerne i landet har det som en del af undervisning.

3.  Klare fordele for organisation og virksomhed:

 • Man får opgaverne løst hurtigt, men resultaterne bliver
 • Virksomheden kender omkostninger i perioden
 • Permanent ledelsesløsning kan etableres efter behov og ønske
 • Virksomheden sparer dyre rekrutteringsomkostninger
 • Interim lederen kan være på plads i virksomheden i løbet af få dage
 • Virksomheden bestemmer selv længden af interim aftalen

Vurder altid om interim kunne være en mulighed, hvis:

 •  Effektivisering og omstrukturering
 •  Et generationsskifte står for døren
 • Forbedringer skal gennemføres
 •  Der skal udvikles eller etableres nye forretningsområder
 • Nye produkter og services skal introduceres

4. Velovervejet livsstil med stærk baggrund:

At være interim leder er i ikke kun en trædesten mellem to faste job, men en velovervejet livsstil. Typisk vil en interim manager have to til fire opgaver om året, hvilket svarer til omkring 200 arbejdsdage. De fleste interim specialister kommer fra et specialistjob indenfor økonomi, IT, salg, markedsføring eller driftsstyring. Interim ledere har ofte en baggrund som konsulent og succesfuld konsulent.

5. Vi sælger pakker

Genplan i 4 programmer

+ Gratis opslagsværk til virksomheden

Mester Management

+ Sparring efter behov med udgangspunkt i MM

Interim løsninger

+ Udleje af specialister / IT-Ledelse-Lean-Salg

Partnerpakken

+ Hele pakken på fast aftale og pris

6. Salgs- og leveringsbetingelser for køb af INTERIM

Ydelsen

Konsulenten eller ressourcepersonen i erhvervshuset yder bistand til virksomhedens udvikling gennem marketing- og salgssupport, samt konsulentopgaver som sparring for bestyrelse og ledelse.

Arbejdspladsen

Konsulenten arbejder hos kunden eller fra konsulenthusets adresse.

Anvendt tid

Kun skriftlig aftalt tid indgår i aftalen. Indgåelse af aftale bekræftes med angivelse af den tid, som indgår i aftalen. Anvendt tid beregnes i hele og/eller halve dage. Al tid medgår. Konsulenten orienterer kunden kvartalsvis om forbrugt tid. Ikke forbrugt tid modregnes ikke.

Rettigheder og pligter

Alle slutprodukter, der frembringes af konsulenten, tilhører kunden og dennes selskaber. Undtaget er alene konsulentens basisskabeloner. Konsulenten er alene ansvarlig for eventuelle fejl og skader, der er forvoldt af denne, når der er tale om grov uagtsomhed. Konsulenten arbejder ikke for konkurrerende virksomhed inden for kundens postnummer adresse, undtaget herfra er foredrag og kurser.

Arbejdets honorering

Honoreringen betales forud efter fremsendelse af faktura ved starten af hvert kvartal,

første gang 2 kvartaler ved kontraktens indgåelse, og efterfølgende forud i hele kvartalsrater. Transportudgifter i forbindelse med opgaver for selskabet afregnes efter statens takster.

Aftalens løbetid

Aftalen indgås med en løbetid på 12 måneder. Antallet af dage fremgår af korrespon-

dance. Begge parter kan uden yderligere opsige aftalen til udgangen af et helt kvartal.

Aftalemuligheder

Kunden kan vælge mellem følgende konsulentpakker:

10 dage til 8.500 pr. dag over 12 måneder

15 dage til 7.500 pr. dag over 12 måneder

20 dage til 5.900 pr. dag over 12 måneder

50 dage til 4.800 pr. dag over 12 måneder