Hvem er vi?

Kort om os
Vi er stiftet 1991 og er en af de “ældre” konsulentvirksomheder i en stadig voksende branche. Vi arbejder primært som huskonsulenter for en lang række store og mellemstore, danske virksomheder. 
Vores kernekompetence er HRM og består bl.a. af gennemførelse af analyser, motivation, udvikling og træning af medarbejdernes kompetencer og ressourcer. 

Erhvervskonsulenternes Hus er en privat virksomhed, ejer af erhvervshuset.dk og franchisegiver til samtlige selskaber under betegnelsen erhvervshuset.dk. Vi arbejder over hele landet – ofte direkte i vore kunders virksomhed og i kundens navn. 

Vision og mål
Vores mål er at anvende – og om fornødent udvikle – værktøjer og løsninger, der hjælper vores kunder til at forbedre lønsomheden og konkurrenceevnen 

Hvorfor os?
Fordi det simpelt hen er for dyrt at tage fejl! 

Siden 1991 har vi fungeret som sparringspartner og konsulenter for en lang række virksomheder indenfor HR-området.
Der er en generel tendens til, at virksomheder vælger at koncentrere sig om ”core business”, og derfor entreer med eksterne huskonsulenter på de områder, der er nødvendige, men ikke omfattet af core business. 

Medarbejderudvikling på alle niveauer har fået en ny betydning i og med, at virksomhedsledere har rettet fokus mod ressourcerne i virksomheden og erkendt, at det er medarbejderne, der er den allervigtigste ressource til at levere et godt produkt eller en god serviceydelse.

Vi har i erhvervshuset.dk gennem de sidste mange år løbende tilpasset os dette marked med en produktportefølje, der dækker en stor del af de behov, den bevidste virksomhed efterspørger

Otto Jacobsen
Stifter og indehaver